Rådgivning för en ny tid

Räntemarknaden är inte vad den har varit. Statsräntorna är rekordlåga samtidigt som många staters skulder eskalerar. Det är inte längre säkert att låna ut kapital till banker, begreppet systemviktiga banker har fått en ny betydelse. Marknaden för företagsobligationer växer snabbt. Detta är delvis ett resultat av de nya kapitaltäckningsreglerna, som gör företagsutlåning dyrbar för bankerna. Förutsättningarna för investeringar i räntemarknaden och finansiering av bolag har förändrats och det krävs nya analysverktyg och finansieringslösningar.

Loft Investments har lång erfarenhet av kreditmarknaden och har specialiserat sig på rådgivning och analys till finansiella aktörer i Skandinavien. Loft samarbetar med fondbolag, värdepappersbolag och försäkringsförmedlare.

Läs mer
Stockholm - Stängd
Nasdaq OMX: 0.11%
Hong Kong - Stängd
Hang Seng: 0.44%
New York - Stängd
Dow Jones: 0.44%

Tillväxten i Japan för Q3 var dålig (-0,4% mot förväntat +0,5%)...

Klicka här för att läsa det här och fler inlägg på Loft Investments blogg.