Rådgivning för en ny tid

Räntemarknaden är inte vad den har varit. Statsräntorna är rekordlåga, inflation ligger långt under centralbankernas mål, penningpolitken är ultrastimulativ samtidigt som många staters skulder är historiskt höga.

Det är inte längre säkert att låna ut kapital till banker. Begreppet systemviktiga banker har fått en ny betydelse.

Marknaden för företagsobligationer växer snabbt. De nya kapitaltäckningsreglerna, som gör företagsutlåning dyrbar för bankerna, driver på utvecklingen.

Förutsättningarna för investeringar i räntemarknaden och finansiering av bolag har förändrats och kreditanalysen har blivit viktigare än någonsin.

Loft Investments har lång erfarenhet av kreditmarknaden och har specialiserat sig på rådgivning och analys till finansiella aktörer i Skandinavien. Loft samarbetar med fondbolag, värdepappersbolag och försäkringsförmedlare.

Läs mer
Stockholm - Stängd
Nasdaq OMX:
Hong Kong - Stängd
Hang Seng:
New York - Stängd
Dow Jones:

Populismen svajar – holländska valet avklarat nu riktas blickarna mot franska valen i april och maj!

Klicka här för att läsa det här och fler inlägg på Loft Investments blogg.